Regulations

ΠεριγραφήΕλάχιστηΣημειώσεις
ηλικία
Κατηγορία ΑΜΜοτοποδήλατα17βλέπε σημειώσεις 7, 8, 9, 17
Κατηγορία Α1(i) Μοτοσικλέτες μέγιστου κυλινδρισμού 125 κυβικών εκατοστών, μέγιστης ισχύος18 (*17,5)βλέπε σημειώσεις 7, 8, 9
11 kW και με λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg.
(ii) Μηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW.
Κατηγορία Α2Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος/βάρους20βλέπε σημειώσεις 1, 7, 8, 9
0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από όχημα με ισχύ μεγαλύτερη του διπλασίου
της ισχύος του.
Κατηγορία Α(i) Μηχανοκίνητα δίκυκλα με ή χωρις πλευρικό αμαξίδιο24/22βλέπε σημειώσεις 2, 7, 9
(II) Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW.
Κατηγορία Β1Τετράκυκλα, με μαζα κενού οχήματος μικρότερη ή ίση των 400 kg ή, στην18 (*17,5)βλέπε σημειώση 9
περίπτωση οχημάτων για μεταφορά εμπορευμάτων, ων 500 kg, μη
συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών
οχημάτων με κινητήρα μέγιστης καθαρής ισχύος 15 kW.
Κατηγορία ΒΟχήματα ε μέγιστη μάζα 3500 kg και μέχρι 8 επιβάτες (εκτός οδηγού)18 (*17,5)βλέπε σημειώσεις 9, 11, 12
Κατηγορία C1Οχήματα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που υπερβαίνει τα 3500 kg όχι όμως τα18βλέπε σημειώσεις 3, 9
7500 kg (πλην εκείνων των κατηγοριών Δ ή Δ1)
Κατηγορία CΟχήματα με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 3500 kg (πλην εκείνων της κατηγορίας Δ)21βλέπε σημειώσεις 3, 9, 11
Κατηγορία D1Οχήματα μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις εκτός της θέσης21βλέπε σημειώσεις 3, 9, 12
του οδηγού, όχι όμως περισσότερες από 16 θέσεις εκτός του οδηγού.
Κατηγορία DΟχήματα μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός24βλέπε σημειώσεις 3, 9
της θέσης του οδηγού.
Κατηγορία B+EΣύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από οχήματα της κατηγορίας Β18 (*17,5)βλέπε σημειώση 4
και ρυμουλκόμενο.
Κατηγορία C1+EΣύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από οχήματα της κατηγορίας Γ118βλέπε σημειώσεις 4, 5, 10
και ρυμουλκόμενο.
Κατηγορία C+EΣύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από οχήματα της κατηγορίας Γ21βλέπε σημειώσεις 4, 5, 6, 10
και ρυμουλκόμενο.
Κατηγορία D1+EΣύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από οχήματα της κατηγορίας Δ121βλέπε σημειώσεις 4, 5, 10
και ρυμουλκόμενο.
Κατηγορία D+EΣύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από οχήματα της κατηγορίας Δ24βλέπε σημειώσεις 4, 5, 6, 10
και ρυμουλκόμενο.
Ειδική Κατηγορία ΣτΕλκυστήρες με ελαστικά18βλέπε σημειώσεις 11, 12
Ειδική Κατηγορία ΗΕλκυστήρες με ερπύστριες21βλέπε σημειώση 11
Ειδική Κατηγορία ΖΟδοστρωτήρες21βλέπε σημειώση 11
Ειδική Κατηγορία ΘΜηχανοκίνητα οχήματα βαρέως τύπου.21βλέπε σημειώση 11
Ειδική Κατηγορία ΙΒΗλεκτροκίνητα οχήματα18βλέπε σημειώση 13
Η οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο δεν εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες ή ειδικές κατηγορίες επιτρέπεται με άδεια οδηγησης της
κατηγορίας στην οποία εμπίπτει ττο όχημα φορέας όπου είναι εφαρμοσμένη η υπερκατασκευή.
Μηχανοκίνητο όχημα εκτός από αυτό που εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία ή ειδική κατηγορία ή σε όχημα φορέα, κατατάσεται με βάση το μικτό του βάρος ή
τον αριθμό επιβατών του και η οδήγησή του επιτρέπεται με   την άδεια οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας.
                 *Ελάχιστη ηλικία απόκτησης άδειας οδήγησης μαθητευομένου

Σημειώσεις:1)Αν είστε 20 ετών μπορείτε να αιτηθείτε για την κατηγορία Α2 νοουμένου ότι κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1 για
δύο τουλάχιστον χρόνια.
2)Αν είστε 22 ετών μπορείτε να αιτηθείτε για την κατηγορία Α νοουμένου ότι κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α2 για
δύο τουλάχιστον χρόνια.
3)Για να αιτηθείτε για τις κατηγορίες C1, C, D1 και Δ πρέπει να κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Β.
4)Για να αιτηθείτε για τις κατηγορίες Β+Ε, C1+E, D1+E ή D+E πρέπει να έχετε άδεια οδήγησης των κατηγοριών B, C1, C, D1, και D,,
αντίστοιχα.
5)Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες C1+E, C+E, D1+E, ή D+E ισχύει και ια την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β+Ε.
6)Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία C+E ισχύει και για την κατηγορία D+E, νοουμένου ότι ο κάτοχος της είναι και
κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας D
7)Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες Α1, Α2, Α ισχύει και για οδήγηση οχημάτων κατηγορίας ΑΜ.
8)Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Α2 ισχύει και για οχήματα κατηγορίας ΑΜ.
9)Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Α ισχύει και για οχήματα ττων κατηγοριών Α1, Α2 και ΑΜ, για την κατηγορία Β
ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Β1, για την κατηγορία Γ ισχύει και για τα οχήματα C1 και για την κατηγορία D ισχύει και για
τα οχήματα κατηγορίας D1.
10)Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες C+E ή D+E ισχύει και οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας C1+E ή D1+E αντίστοιχα.
11)Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία C ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β και ειδικών κατηγοριών
Η, Ζ και Στ.
12)Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία D1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β και της ειδικής
κατηγορίας Στ.
13)Άδεια οδήγησης που ισχύει για οποιαδήποτε κατηγορία ή ειδική κατηγορία για μη ηλεκτρονικό όχημα, ισχύει για την ειδική
κατηγορία ΙΒ για αντίστοιχο όχημα.
14)Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας συμβουλευτείτε τον παθολόγο ή οφθαλμίατρο σας
πριν τη συμπλήρωση της αίτησης.
15)Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης χάθηκε, κλάπηκε ή καταστράφηκε η παρούσα αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με
υπεύθυνη δήλωση (Τ.Ο.Μ. 46Β)
16)Σε περίπτωση που οποιαδήποτε άδεια οδήγησης αλλοιώθηκε θα πρέπει η αλλοιωμένη άδεια να επισυνάπτεται στην παρούσα
αίτηση.
17)Αλλοδαπός αιτητής θα ππέπει να διαμένει στην Κύπρο για εκατό ογδονταπέντε τουλάχιστο μέρες και σε περίπτωση μη
κοινοτικού να παρουσιάζεται το Πιστοποιητικό Εγγραφής Αλλοδαπού και η άδεια παραμονής. Σε περίπτωση αλλοδαπού φοιτητή
θα πρέπει να παρουσιάζεται επίσης το πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον έξι μηνών.
18)Το πιστοποιητικό υγείας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς έκδοσης άδειας οδήγησης εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία εκδοσής του.

Student, learner, fleet and advanced driver and motorcycle rider training in Cyprus